کارخانه داتیس از شروع تا امروز

کارخانه داتیس از شروع تا امروز

کارخانه الفبای فناوری داتیس سال 90 تاسیس شد و تولید تابلو فرمان های سری Pico اولین محصولی بود که در این کارخانه تولید شد. در ابتدا کل پرسنل کارخانه کمتر 40 نفر و مساحت زیر سطح تولید و انبار کمتر از 200 متر مربع بود.