باشگاه هزارتایی های داتیس

باشگاه هزارتایی های داتیس

مراسم افتتاحیه باشگاه هزارتایی های شرکت الفبای فناوری داتیس در دومین روز نمایشگاه صنعت آسانسور و پله برقی واقع در نمایشگاه بین المللی با حضور پیشکسوت ورزش ایران، فرامرز خودنگاه برگزار شد.