شرکت داتیس با تولید انواع تابلو فرمان، گستره ی وسیعی از محصولات را برای مشتریان خود فراهم آورده است. با وجود این تنوع، می توانید متناسب با هر پروژه ای تابلو فرمان مناسب خود را انتخاب کرده و از کیفیت بی نظیر آن لذت ببرید.
پرفروش های pico
تابلو فرمان دوسرعته
به همراه جعبه ریویزیون کارکدک
تابلو فرمان درایودار
با درایو Arkel
لیست محصولات pico
• تابلو فرمان های هیدرولیک
تابلو فرمان هیدرولیک
بدون سیستم نجات اضطراری
شروع قیمت از
تابلو فرمان هیدرولیک
به همراه سیستم نجات اضطراری
شروع قیمت از
• تابلو فرمان های دوسرعته
تابلو فرمان دوسرعته
بدون سیستم نجات اضطراری
شروع قیمت از
تابلو فرمان دوسرعته
به همراه سیستم نجات اضطراری
شروع قیمت از
تابلو فرمان دوسرعته
به همراه جعبه ریویزیون کارکدک
شروع قیمت از
• تابلو فرمان درایودار (Open Loop)
تابلو فرمان درایودار
با درایو iAStar
بدون سیستم نجات اضطراری
شروع قیمت از
تابلو فرمان درایودار
با درایو iAStar
به همراه سیستم نجات اضطراری
شروع قیمت از
• تابلو فرمان درایودار (Close Loop)
تابلو فرمان درایودار
با درایو Arkel
بدون سیستم نجات اضطراری
شروع قیمت از
تابلو فرمان درایودار
با درایو Arkel
به همراه سیستم نجات اضطراری
شروع قیمت از
تابلو فرمان درایودار
با درایو Yaskawa
بدون سیستم نجات اضطراری
شروع قیمت از
تابلو فرمان درایودار
با درایو Yaskawa
به همراه سیستم نجات اضطراری
شروع قیمت از
• تابلو فرمان های درایودار گیرلس
تابلو فرمان درایودار گیرلس
با درایو Arkel
به همراه سیستم نجات اضطراری
شروع قیمت از
تابلو فرمان درایودار گیرلس
با درایو Yaskawa
به همراه سیستم نجات اضطراری
شروع قیمت از
همزمانی کیفیت و زیبایی باعث شده شاسی های لمسی شرکت داتیس همواره جزء انتخاب های برتر خریداران قرار بگیرد. این محصول با قابلیت نصب سوکتی گامی موثر در جهت بهبود فرآیند نصب برداشته است.
پرفروش ترین های Onyx
شاسی طبقه دوجهته
با نمایشگر ریزشی
شاسی دو متری
با نمایشگر ریزشی
لیست محصولات Onyx
• شاسی لمسی ۱ متری کابین تا ۱۶ توقف
شاسی لمسی ۱ متری کابین
۵ توقف، شیشه سکوریت دودی
سوکتی (مخصوص محصولات داتیس)
شروع قیمت از
شاسی لمسی ۱ متری کابین
۵ توقف، شیشه سکوریت دودی
به همراه مبدل سریال به پارالل
شروع قیمت از
شاسی لمسی ۱ متری کابین
۵ توقف، شیشه سکوریت سبز و آبی
سوکتی (مخصوص محصولات داتیس)
شروع قیمت از
شاسی لمسی ۱ متری کابین
۵ توقف، شیشه سکوریت سبز و آبی
به همراه مبدل سریال به پارالل
شروع قیمت از
شاسی لمسی ۱ متری کابین
۵ توقف، شیشه سکوریت برنز
سوکتی (مخصوص محصولات داتیس)
شروع قیمت از
شاسی لمسی ۱ متری کابین
۵ توقف، شیشه سکوریت برنز
به همراه مبدل سریال به پارالل
شروع قیمت از
• شاسی لمسی ۲ متری کابین تا ۱۶ توقف
شاسی لمسی ۲ متری کابین
۵ توقف، شیشه سکوریت دودی
سوکتی (مخصوص محصولات داتیس)
شروع قیمت از
شاسی لمسی ۲ متری کابین
۵ توقف، شیشه سکوریت دودی
به همراه مبدل سریال به پارالل
شروع قیمت از
شاسی لمسی ۲ متری کابین
۵ توقف، شیشه سکوریت سبز و آبی
سوکتی (مخصوص محصولات داتیس)
شروع قیمت از
شاسی لمسی ۲ متری کابین
۵ توقف، شیشه سکوریت سبز و آبی
به همراه مبدل سریال به پارالل
شروع قیمت از
شاسی لمسی ۲ متری کابین
۵ توقف، شیشه سکوریت برنز
سوکتی (مخصوص محصولات داتیس)
شروع قیمت از
شاسی لمسی ۲ متری کابین
۵ توقف، شیشه سکوریت برنز
به همراه مبدل سریال به پارالل
شروع قیمت از
• شاسی لمسی ۲ متری کابین تا ۳۲ توقف
شاسی لمسی ۲ متری کابین
۵ توقف، شیشه سکوریت دودی
سوکتی (مخصوص محصولات داتیس)
شروع قیمت از
شاسی لمسی ۲ متری کابین
۵ توقف، شیشه سکوریت دودی
به همراه مبدل سریال به پارالل
شروع قیمت از
شاسی لمسی ۲ متری کابین
۵ توقف، شیشه سکوریت سبز و آبی
سوکتی (مخصوص محصولات داتیس)
شروع قیمت از
شاسی لمسی ۲ متری کابین
۵ توقف، شیشه سکوریت سبز و آبی
به همراه مبدل سریال به پارالل
شروع قیمت از
شاسی لمسی ۲ متری کابین
۵ توقف، شیشه سکوریت برنز
سوکتی (مخصوص محصولات داتیس)
شروع قیمت از
شاسی لمسی ۲ متری کابین
۵ توقف، شیشه سکوریت برنز
به همراه مبدل سریال به پارالل
شروع قیمت از
• شاسی های لمسی طبقه
شاسی لمسی طبقه
شیشه سکوریت دودی
سوکتی (مخصوص محصولات داتیس)
شروع قیمت از
شاسی لمسی طبقه
شیشه سکوریت سبز و آبی
سوکتی (مخصوص محصولات داتیس)
شروع قیمت از
شاسی لمسی طبقه
شیشه سکوریت برنز
سوکتی (مخصوص محصولات داتیس)
شروع قیمت از
مبدل سریال به پارالل
سوکتی
مخصوص محصولات غیر داتیس
شروع قیمت از